Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjne spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. – II”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”.

„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjne spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. – II”

Nr referencyjny postępowania: 13/ZP/2020

 

AKTUALIZACJA 25.06.2020 r.: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu poniżej.

 

AKTUALIZACJA 23.06.2020r.: Informacja z otwarcia ofert w załączeniu poniżej.

 

15.06.2020 r.: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załącznikach poniżej: