Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

DUNAJEC, Sp. z o. o.

ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  • dopuszcza się złożenie oferty w następujący sposób:
   • pisemnie na dziennik podawczy pod adresem: 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
   • za pośrednictwem strony internetowej: przetargi@dunajec-grodek.pl (po otrzymaniu oferty zostaje przesłane potwierdzenie otrzymania.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadów”
 3. Rodzaj odpadów:
  1. Osad ścieków. Szacunkowa ilość odpadów ok.420 ton/rok

 

Odpady pochodzą z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Tropie, Rożnów, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Sienna.

 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena

Odległość do miejsca dostawy odpadu

 

 1. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 2. Formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
 3. Kopię dokumentów potwierdzających możliwość zagospodarowania/utylizacji przekazanych odpadów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.05.2018r., do godz. 14.00.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

ROBERT HAJDUK – pracownik spółki DUNAJEC, telefon: 666 838 213

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca zostanie zaproszony do negocjacji cenowych lub do podpisania umowy.

 

2018-05-18 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

————————————————

2018-05-15 – postępowanie na odbiór osadów