Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Budowa 21 przydomowych oczyszczalni ścieków

Dobiega końca realizacja inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zadanie dofinansowanie w ramach II naboru do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie to ma na celu poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

 

W ramach realizowanej inwestycji wykonano 21 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Przydonica i Jelna Działy. Wykonawcą jest firma ECODOM sp. z o.o. ul. Dunin Wąsowicza 7/3; 30-112 Kraków. Wartość zadania netto wynosi 185 740,68 zł. z czego wartość dofinasowania to 139 305,51 zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla lokalnej kanalizacji. W przypadku niektórych nieruchomości znajdujących się na trudnych terenach takich jak w gminie Gródek nad Dunajcem jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Budowa sieci kanalizacyjnej na niektórych obszarach jest nieopłacalna ze względu na rozproszenie budynków, co zwiększa długość sieci i związane w tym koszty. Dlatego są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie. Zaletą przydomowych oczyszczalni jest niezależność od komunalnych systemów oczyszczania ścieków-to ułatwienie dla tych, którzy mieszkają na terenie pozbawionym kanalizacji. Mogą być budowane na różnych warunkach terenowych. Należy pamiętać, że przydomowa oczyszczalnia jest inwestycją na przyszłość i przynosi korzyści zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. W krajach należących do Unii Europejskiej obowiązują surowe  przepisy w zakresie odprowadzania ścieków, a oczyszczalnie przydomowe w pełni je spełniają. Przydomowe oczyszczalnie ścieków przyczyniają się do poprawy warunków środowiskowych gminy.