Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Gródek nad Dunajcem w m. Jelna i Przydonica

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przydonica, Jelna została już zakończona. Odbiór został dokonany przez Spółkę „Dunajec” a inwestycja oczekuje na oddanie do użytkowania.

W ramach realizowanej inwestycji wykonano  wodociąg w miejscowościach Przydonica i Jelna o długości: śr.110- 3593 m, śr. 63- 108 m. wraz ze zbiornikami wody pitnej o pojemności 2 x 100 m  i hydrofornią sieciową. Wykonawcą robót jest firma Instal-Bud Andrzej Sołtys, Dąbrowa147, 33-311 Wielogłowy. Wartość zadania netto wynosi 931 456,00 zł.  z czego wartość dofinasowania  to 698 592,00zł.

Zadanie było dofinansowanie w ramach II naboru do działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie to ma na celu poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

Z nowo powstałej sieci wodociągowej na chwilę obecną korzystać będzie ok. 25 gospodarstw domowych, ponadto istnieje możliwość podpięcia się kolejnych nieruchomości.   Dzięki realizacji tego projektu wybudowana sieć umożliwi rozszerzenie wodociągu w kierunku miejscowości Lipie, Sienna, Zbyszyce oraz dalszej części miejscowości Jelna.

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza mieszkańcom gminy techniczne możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowych co poprawia ich komfort życia.