Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, kod pocztowy 33-318, działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo zamówień publicznych w spółce z o. o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

„Dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.”

Szczegóły zapytania ofertowego (w tym opis przedmiotu zamówienia) znajdują się w poniższym załączniku.

——————————————————

Zapytanie ofertowe 10.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe 10.10.2018 – załączniki


2018-10-18 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej