Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, kod pocztowy 33-318, działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo zamówień publicznych w spółce z o. o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

„Dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.”

Szczegóły zapytania ofertowego (w tym opis przedmiotu zamówienia) znajdują się w poniższym załączniku.

——————————————————

Zapytanie ofertowe 10.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe 10.10.2018 – załączniki


2018-10-18 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej