Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 605 065 771 LUB TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031 LUB TEL. 666 839 268

Ogłoszenie o przetargu „Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla Spółki Dunajec”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”.

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.

Ogłoszenie przetargu:

Ogłoszenie dostawa armatury

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

9_ZP_2019_SIWZ_Dostawa armatur_6_03_2019

Załączniki edytowalne:

9_ZP_2019_Załączniki_edytowalne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Armatura