Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 605 065 771 LUB TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031 LUB TEL. 666 839 268

Dostawa w formie leasing operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla „DUNAJEC” Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
„DUNAJEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod 33-318)
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Dostawa w formie leasing operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla „DUNAJEC” Sp. z o. o.

                                                                                                                            Nr postępowania: 6/ZP/2019

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 519499_N_2019

SIWZ – Leasing pojazdu

Zalaczniki edytowalne do SIWZ

 

2019-03-05 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540042041-N-2019

2019-03-05 – odpowiedź na zapytania

2019.03.05 – Zalaczniki edytowalne do SIWZ_po zmianie 5_03_2019

2019-03-07- odpowiedź na zapytanie

6_ZP_2019_Unieważnienie postępowania na leasing