Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Ogłoszenie o przetargu pn: „Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o.o. w 2020 r.”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”.

„Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o.o. w 2020 r.”

Nr referencyjny postępowania: 1/ZP/2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Załączniki do pobrania w wersji edytowanej: