Telefon kontaktowy  
Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

GOSPODARKA WODNA

DANE TECHNICZNE

 

Obecnie zarządzamy 83 km sieci wodociągowej w miejscowościach Rożnów, Gródek nad Dunajcem, Bartkowa-Posadowa i Podole-Górowa.

UJĘCIA WODY

 

Woda dla mieszkańców gminy pobierana jest z 19 ujęć wody, którymi są studnie głębinowe:

Rożnów – 2 studnie kopane i 7 studni wierconych,
Bartkowa-Posadowa – 3 studnie wiercone,
Bujne – 3 studnie wiercone,
Tropie – 2 studnie wiercone.

JAKOŚĆ WODY

 

Poniżej przedstawiamy decyzje oraz badania stwierdzające przydatność wody do spożycia w Naszych wodociągach:

 

 • 2018.05.22 – Wodociąg Publiczny Rożnów – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

2018.05.22 PSSE Protokół kontroli Wodociąg Publiczny Rożnów

 

 • 2018.04.11 – Wodociąg Publiczny Przydonica – Zbiornik w m. Przydonica

2018.04.11 Przydonica Zbiornik NR JRCh-NL-W-B-FCh-7762-0118

 

 • 2018.02.14 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

2018.02.14 Tropie Zbiornik NR SB-13312-02-2018 MK(1)

 

 • 2018.02.14 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka Brzeziny

2018.02.14 Roztoka-Brzeziny Zbiornik NR SB-13314-02-2018 MK

 

 • 2018.02.14 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik GOK Roztoka Brzeziny

2018.02.14 Roztoka-Brzeziny GOK NR SB-13315-02-2018 MK

 

 • 2018.02.05 – Wodociąg Publiczny Tropie – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

2018.02.05 PPIS Okresowa ocena jakości wody do spożycia_wodociąg Tropie(1)

 

 • 2018.02.05 – Wodociąg Publiczny Rożnów – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

2018.02.05 PPIS Okresowa ocena jakości wody do spożycia_wodociąg Rożnów

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Tropie– Zbiornik w m. Tropie

2018.01.15 WP Tropie Zbiornik Tropie LZT-W-49-N-2018

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Tropie– Oczyszczalnia Tropie

2018.01.15 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-50-N-2018

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Rożnów– Zespół Szkół Rożnów

2018.01.15 WP Rożnów Zespół Szkół Rożnów LZT-W-48-N-2018

 

 • 2018.01.15 – Wodociąg Publiczny Rożnów– GOK

2018.01.15 WP Rożnów GOK GnD LZT-W-47-N-2018

 

 • 2017.12.13 – Wodociąg Publiczny Bujne– Zbiornik w m. Bartkowa- Posadowa

2017.12.13 Wodociąg Publiczny Bujne- Zbiornik w m. Bartkowa – Posadowa

 

 • 2017.12.13 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

2017.12.13 Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

 

 • 2017.12.13 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

2017.12.13 Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

 

 • 2017.10.27- Bujne Ujęcie wody– promieniotwórczość

2017.10.27 Bujne Ujęcia wody- promieniotwórczość

 

 • 2017.10.27- Przydonica Ujęcie wody- promieniotwórczość

2017.10.27 Przydonica Ujęcie wody- promieniotwórczość

 

 • 2017.10.27- Rożnów Ujęcie wody– promieniotwórczość

2017.10.27 Rożnów Ujęcia wody- promieniotwórczość

 

 • 2017.10.27- Tropie Ujęcie wody– promieniotwórczość

2017.10.27 Tropie Ujęcie wody – promieniotwórczość

 

 • 2017.10.09 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

2017.10.09 WP Tropie Zbiornik Tropie LZT-W-1317-N-2017

 

 • 2017.10.09 – Wodociąg Publiczny Tropie – Oczyszczalnia Tropie

2017.10.09 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-1316-N-2017

 

 • 2017.09.28 – Wodociąg Publiczny Zbyszyce – Zbiornik w m. Zbyszyce

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Roztoka Brzeziny

2017.08.30 Roztoka-Brzeziny Zbiornik Nr JRCh-NL-M-12406-2017

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Roztoka Brzeziny

2017.08.30 Roztoka-Brzeziny Zbiornik Nr JRCh-NL-Ch-12407-2017 MP

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Jelna

2017.08.30 Jelna Zbiornik Nr JRCh-NL-M-12404-2017

 

 • 2017.08.30 – Zbiornik Jelna

2017.08.30 Jelna Zbiornik Nr JRCh-NL-Ch-12405-2017 MP

 

 • 2017.08.02 – Tropie Oczyszczalnia ścieków

2017.08.02 Tropie Oczyszczalnia ścieków NR SB-71711-08-2017

 

 

 • 2017.07.31 – Zbiornik Jelna

2017.07.31 Jelna Zbiornik wyrównawczy NR SB-71422-08-2017

 

 

 • 2017.07.31 – Zbiornik Tropie

2017.07.31 Tropie Zbiornik wyrównawczy NR SB-71423-08-2017

 

 • 2017.07.24 – Wodociąg Publiczny Tropie – Oczyszczalnia Tropie

2017.07.24 WP Tropie Oczyszczalnia Tropie LZT-W-965-N-2017

 

 • 2017.05.08 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.05.08 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Zbyszyce – Zbiornik w m. Zbyszyce

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Przydonica – Zbiornik w m. Jelna-Działy

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Przydonica – Szkoła Podstawowa w m. Przydonica

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Bujne– Zbiornik w m. Bartkowa (u. Czepiela)

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Rożnów– Szkoła Podstawowa w m. Podole-Górowa

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Tropie – Zbiornik w m. Tropie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 – Wodociąg Publiczny Rożnów– Szkoła Podstawowa w m. Roztoka-Brzeziny

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.02.20 – Badnia wody w m.Jelna – miejsce poboru próbek: Zbiornik wody Jelna

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Tropie – miejsce poboru próbek: budynek oczyszczalni ścieków w m. Tropie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 – Wodociąg Publiczny Tropie – miejsce poboru próbek: zbiornik wody w. Tropie

Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.10 – Wodociąg Publiczny Tropie – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

 • 2017.01.10 – Wodociąg Publiczny Rożnów – informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

 • 2014.16.04 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Rożnów

 

 • 2014.04.10 – Wodociąg Tropie – miejsce poboru próbek: Zbiornik Wody Czystej – informacja na temat przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Tropie wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 26.02.2014.              

Decyzja nr NHK W 32/14

 

 • 2013.10.04 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Wieś ujęcie wody- Opinia wydana na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 21.08.2013

Decyzja nr NHK W 79/13

 

 • 2013.10.01 – Wodociąg Tropie – miejsce poboru próbek: Zbiornik Wody Czystej – informacja na temat przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Tropie wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 21.08.2013.

Decyzja nr NHK W 78/13

 

 • 2013.03.14 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie – informacja na temat przydatnosci wody do spożycia  wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 26.02.2013.

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Rożnów

 

 • 2013.01.09 – Wodociąg Publiczny Rożnów – miejsce poboru próbek: Zbiornik Wyrównawczy Rożnów „Wiesiółka” oraz z sieci – Budynek Administracyjny KZB- Gródek n/D – Opinia wydana na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 12.12.2012

Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu publicznego Rożnów

STATYSTYKI ZUŻYCIA WODY

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

DANE TECHNICZNE

 

Zarządzamy 19,4 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rożnów i Gródek nad Dunajcem. Łącznie z sieci kanalizacyjnej korzysta około 331 gospodarstw domowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej oczyszczane są w oczyszczalniach ścieków w miejscowościach Rożnów oraz Gródek nad Dunajcem.

Oczyszczalnia Rożnów – wydajność 300m3/dobę – szczegóły na temat oczyszczalni
Oczyszczalnia Gródek nad Dunajcem – wydajność 300m3/dobę – szczegóły na temat oczyszczalni

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Obecnie Spółka Zarządza 2 oczyszczalniami ścieków w miejscowościach:

Rożnów – oczyszczalnia o przepustowości 300m3/dobę.
Gródek nad Dunajcem – oczyszczalnia o przepustowości 300m3/dobę.

Aktualnie trwają prace budowlane nad 3 oczyszczalniami ścieków w miejscowościach:

 • Sienna
 • Bartkowa-Posadowa
 • Tropie

Różnów

Przepustowości 300m3/dobę

Bartkowa-Posadowa

Przepustowości 600m3/dobę

Gródek nad Dunajcem

Przepustowości 300m3/dobę

Tropie

Przepustowości 300m3/dobę

Sienna

Przepustowości 250m3/dobę

POLECANE STRONY