Telefon kontaktowy  
Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Gródek nad Dunajcem

Oczyszczalnia ścieków w Gródku nad Dunajcem

 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3 i 51/2 w miejscowości Gródek nad Dunajcem w odległości ok. 150 m od Jeziora Rożnowskiego. Działka jest ogrodzona  i otoczona pasem zieleni izolacyjnej.

Oczyszczalnia została poddana modernizacji, gdyż po szczegółowej analizie stanu faktycznego wykazano, iż stanowisko przyjmowania ścieków dowożonych nie spełnia wymagań odnośnie zapewnienia ich wstępnego podczyszczenia i warunków sanitarnych dla tego typu obiektów, pojemność czynna przepompowni ścieków surowych jest zbyt mała, układ automatycznego sterowania pracą oczyszczalni jest niesprawny, proces napowietrzania charakteryzuje się niską efektywnością, co powoduje brak procesu nitryfikacji i denitryfikacji, osad nie podlega stabilizacji w reaktorze. W związku z tym konieczna była szybka rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, tak aby mogła przyjąć przewidywaną ilość ścieków Qśrd=300m3/h oraz w celu zlikwidowania wymienionych wad.

Proces przebiegu oczyszczania ścieków

Ścieki surowe są doprowadzane systemem kanalizacji grawitacyjnej na teren oczyszczalni do pompowni. Oprócz ścieków surowych do pompowni wpływają ścieki ze zbiornika ścieków dowożonych, ścieki bytowe z pomieszczeń socjalnych, odcieki ze stacji odwadniania osadu i ścieki z przelewów awaryjnych zbiorników technologicznych. Ścieki dowożone, zgromadzone w zbiorniku ścieków dowożonych dawkowane będą do pompowni poprzez zasuwę z napędem pneumatycznym.

Opis obiektów i urządzeń

 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
 2. Pompownia ścieków surowych
 3. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik)
 4. Magazyn wapna
 5. Zbiornik bufowory
 6. Reaktory SBR
 7. Komora zasuw
 8. Zbiornik ścieków oczyszczonych – wody technologicznej
 9. Komora tlenowej stabilizacji osadu/ zagęszczacz osadu
 10. Stacja odwadniania osadu
 11. Stacja dmuchaw
 12. Budynek socjalny z warsztatem podręcznym
 13. Stacja dmuchaw
 14. Budynek socjalny z warsztatem podręcznym
 15. Pomieszczenia na agregat prądotwórczy
 16. Przelew awaryjny
 17. Kolektor ścieków oczyszczonych i wylot do odbiornika

POLECANE STRONY