Telefon kontaktowy  
Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Tropie

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w pobliżu zbiornika Rożnowskiego na działce nr  387/1 obręb Tropie.

Schemat technologiczny oczyszczalni:

 1. Stacja zlewcza ścieków dowożonych
 2. Pompownia ścieków surowuch
 3. Zblokowany obiekt oczyszczalni ścieków
 • zbiornik buforowy
 • reaktor SBR 150
 • reaktor SBR 150
 • komora tlenowej stabilizacji osadu
 • zagęszczacz grawitacyjny osadu
 • komora zasuw

Pomieszczenia techniczne

 • stacja mechanicznego oczyszczania ścieków
 • stacja dmuchaw
 • stacja odwadniania osadu
 • pomieszczenie na osad
 • warsztat podręczny
 • stanowisko agregatu prądotwórczego
 • magazyn

Pomieszczenia socjalne

 • szatnia czysta i brudna
 • węzeł sanitarny
 • pomieszczenie obsługi

4.Dezodyrator

5.Zbiornik wapna do higienizacji osadu

6.Droga dojazdowa, parking

POLECANE STRONY