TELEFONY  ALARMOWE:  Rejon Rożnów: 693 128 031 lub 666 839 268; Rejon Gródek nad Dunajcem: 605 065 771 lub 695 230 705 

Poniżej przedstawiamy decyzje oraz badania stwierdzające przydatność wody do spożycia w Naszych wodociągach:

 

 

 • 2017.09.28 - Wodociąg Publiczny Zbyszyce - Zbiornik w m. Zbyszyce

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.05.08 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.05.08 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Zbyszyce - Zbiornik w m. Zbyszyce

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Przydonica - Zbiornik w m. Jelna-Działy

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Przydonica - Szkoła Podstawowa w m. Przydonica

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Bujne- Zbiornik w m. Bartkowa (u. Czepiela)

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Rożnów- Szkoła Podstawowa w m. Podole-Górowa

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Tropie - Zbiornik w m. Roztoka-Brzeziny

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Tropie - Zbiornik w m. Tropie

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.03.21 - Wodociąg Publiczny Rożnów- Szkoła Podstawowa w m. Roztoka-Brzeziny

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.02.20 - Badnia wody w m.Jelna - miejsce poboru próbek: Zbiornik wody Jelna

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Rożnowie

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 - Wodociąg Publiczny Tropie - miejsce poboru próbek: budynek oczyszczalni ścieków w m. Tropie

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.11 - Wodociąg Publiczny Tropie - miejsce poboru próbek: zbiornik wody w. Tropie

              pdf   Sprawozdanie z badań

 

 • 2017.01.10 - Wodociąg Publiczny Tropie - informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu 

              pdf   Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

 • 2017.01.10 - Wodociąg Publiczny Rożnów - informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu 

              pdf   Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi

 

 • 2014.16.04 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie

              pdf   Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Rożnów

 

 • 2014.04.10 - Wodociąg Tropie - miejsce poboru próbek: Zbiornik Wody Czystej - informacja na temat przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Tropie wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 26.02.2014.              

              pdf    Decyzja nr NHK W 32/14

 

 • 2013.10.04 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Wieś ujęcie wody- Opinia wydana na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 21.08.2013

              pdf   Decyzja nr NHK W 79/13

 

 • 2013.10.01 - Wodociąg Tropie - miejsce poboru próbek: Zbiornik Wody Czystej - informacja na temat przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Tropie wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 21.08.2013.

             pdf   Decyzja nr NHK W 78/13

 

 • 2013.03.14 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Gródku nad Dunajcem oraz Szkoła Podstawowa w Rożnowie - informacja na temat przydatnosci wody do spożycia  wydana na postawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 26.02.2013.

             pdf  Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu Publicznego Rożnów

 

 • 2013.01.09 - Wodociąg Publiczny Rożnów - miejsce poboru próbek: Zbiornik Wyrównawczy Rożnów „Wiesiółka” oraz z sieci – Budynek Administracyjny KZB- Gródek n/D - Opinia wydana na podstawie badań laboratoryjnych próbek pobranych w dniu 12.12.2012

             pdf Jakość wody do spożycia w sieci Wodociągu publicznego Rożnów

 

 

Polecane strony

 • 1
 • 2

Kontakt

Adres siedziby:

"DUNAJEC" Spółka z  o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem

  +18 441 62 28

 biuro(@)dunajec-grodek.pl

Lokalizacja