Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dunajec” sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dunajec” sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia  11 października 2016 r., do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 (pok. nr 3 – dziennik podawczy) lub listownie na w/w adres (decyduje data wpływu).

Szczególy konkursu w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

Regulamin konkursu.pdf

Zał. nr 1 do regulaminu – ogłoszenie konkursu.pdf

Zał. nr 2 do regulaminu – kwestionariusz osobowy (wzór).doc

Zał. nr 3 do regulaminu – oświdczenia (wzór).doc