Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Program MOJA WODA

PROGRAM „MOJA WODA”

„Moja woda” to program realizowany przez WFOŚiGW w Krakowie przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którego celem jest zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w obrębie nieruchomości.

W ramach programu Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji:


Pozyskane środki w ramach dofinansowania będzie można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, takich jak:

WFOŚiGW prowadzi nabór wniosków w terminie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. (lub do wyczerpania puli środków).

Dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem przystąpieniem do programu „Moja Woda” uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków. Spółka „DUNAJEC” oferuje kompleksową usługę polegająca na wypełnieniu wniosku, pilotaż postępów w ocenie wniosku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aż po wykonanie wybranego rozwiązania instalacji na nieruchomości oraz końcowego rozliczenia przedsięwzięcia. Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy, celem nawiązania współpracy.

 

 

Procedura otrzymania dofinansowania:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem Programu „Moja Woda” oraz wybór rodzaju instalacji.
  2. Pobranie i wypełnienie formularza wniosku.
  3. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej i elektronicznej.
  4. Weryfikacja wniosku przez WFOŚiGW w Krakowie.
  5. Wykonanie instalacji po otrzymaniu pozytywnej decyzji.
  6. Przedstawienie dokumentacji związanej z wykonaniem instalacji do rozliczenia.
  7. Wypłata przyznanego dofinansowania przez WFOŚiGW na konto Inwestora.

 

Spółka „DUNAJEC” pomaga złożyć niezbędną dokumentację w powyższym zakresie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Wszelkie informacje dotyczące Programu „Moja Woda” znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Regulamin Programu Regulamin-Moja-Woda-_na-www

 

WAŻNE!

Zbiorniki retencyjne z instalacjami nie są wymienione  w art. 29 ustawy Prawo Budowlane jako roboty oraz obiekty budowlane, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę i mogą być realizowane w oparciu o dokonane zgłoszenie. W związku z powyższym zbiorniki retencyjne z instalacjami wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę – Stanowisko Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

AKTUALIZACJA!

WFOŚIGW w Krakowie, informuję, iż dzień 30 września 2020 r. to ostateczny termin w 2020 roku na składanie wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej, ze względu na wykorzystanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie w bieżącym roku.

W 2021 roku planowana jest nowa edycja Programu „Moja Woda” – https://www.wfos.krakow.pl/sukces-moja-woda/

 

AKTUALIZACJA!

WFOŚiGW w Krakowie informuję, iż suma wnioskowanych dotacji z wniosków, które wpłynęły w wersji elektronicznej przekroczyła dostępną pulę środków przeznaczoną na zadania w ramach Programu. W związku z tym, wnioski które będą wpływać będą wpisywane na listę rezerwową – https://www.wfos.krakow.pl/moja-woda-lista-rezerwowa/

„Dunajec” Sp. z o.o.