Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Program MOJA WODA

PROGRAM „MOJA WODA”

„Moja woda” to program realizowany przez WFOŚiGW w Krakowie przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którego celem jest zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w obrębie nieruchomości.

W ramach programu Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji:


Pozyskane środki w ramach dofinansowania będzie można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, takich jak:

WFOŚiGW prowadzi nabór wniosków w terminie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. (lub do wyczerpania puli środków).

Dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem przystąpieniem do programu „Moja Woda” uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków. Spółka „DUNAJEC” oferuje kompleksową usługę polegająca na wypełnieniu wniosku, pilotaż postępów w ocenie wniosku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aż po wykonanie wybranego rozwiązania instalacji na nieruchomości oraz końcowego rozliczenia przedsięwzięcia. Osoby pragnące skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy, celem nawiązania współpracy.

 

 

Procedura otrzymania dofinansowania:

  1. Zapoznanie się z Regulaminem Programu „Moja Woda” oraz wybór rodzaju instalacji.
  2. Pobranie i wypełnienie formularza wniosku.
  3. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej i elektronicznej.
  4. Weryfikacja wniosku przez WFOŚiGW w Krakowie.
  5. Wykonanie instalacji po otrzymaniu pozytywnej decyzji.
  6. Przedstawienie dokumentacji związanej z wykonaniem instalacji do rozliczenia.
  7. Wypłata przyznanego dofinansowania przez WFOŚiGW na konto Inwestora.

 

Spółka „DUNAJEC” pomaga złożyć niezbędną dokumentację w powyższym zakresie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Wszelkie informacje dotyczące Programu „Moja Woda” znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW: https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Regulamin Programu Regulamin-Moja-Woda-_na-www

„Dunajec” Sp. z o.o.