Telefon kontaktowy  
Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

O NAS

DANE SPÓŁKI

 

Spółka z o.o. „Dunajec” została utworzona w 2007r. w drodze porozumienia „Związku gmin Jeziora Rożnowskiego”którą tworzyły gminy: Łososina Dolna, Korzenna, Chełmiec, Czchów, Gródek n/D. Została ona utworzona w celu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. 100% udziałowcem spółki jest Gmina Gródek nad Dunajcem.

Jednym z początkowych zamiarów było utworzenie jednolitego programu dla Gmin mającego na celu ochronę wód Jeziora Rożnowskiego. Wobec różnych problemów i spojrzeń, działania zostały ograniczone do programu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”, który jest realizowany wyłącznie przez gminę Gródek nad Dunajcem i na jej terenie przez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Jednostka o której mowa to zespół powołany w strukturach organizacyjnych „DUNAJEC” Sp. z o. o. odpowiedzialny za zarządzanie i realizację przedsięwzięcia w ramach Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”.

W 2012 roku w strukturę Spółki włączono Komunalny Zakład Budżetowy oraz realizowane przez niego dotychczasowe zadania.

Przedmiotem działania Spółki jest m.in. :

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Wydobywanie żwiru i piasku
 • Roboty związane z budową dróg
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

Obszar działania:Gmina Gródek nad Dunajcem

 • W ramach zadania: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” Spółka realizuje następujące działania:
 • Budowa przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków o długości sieci wraz z sięgaczami 19,7 km + 12,5 km =32,2 km.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Gródek nad Dunajcem w miejscowościach Rożnów i Gródek N/Dunajcem w zakresie udoskonalenia technologii i zwiększenia przepustowości.
 • Budowa nowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gródek nad Dunajcem w miejscowościach Bartkowa Posadowa, Sienna i Tropie
 • Budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem wraz z pompowniami strefowymi i zbiornikami

RADA NADZORCZA

 

Rada Nadzorcza „Dunajec” Sp. z o.o. składa się z trzech członków:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Sułkowski
 2. Członek Rady Nadzorczej – Paweł Chrzan
 3. Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Kądziołka

Prawem i obowiązkiem Rady Nadzorczej jest stały nadzór nad działalnością Spółki

ZARZĄD

 

Prezesem Zarządu „Dunajec” Sp. z o.o. jest mgr. inż. Rafał Iwański

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w godzinach funkcjonowania biura po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem biura Spółki.

POLECANE STRONY