Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Podnajmiemy strefę przybrzeżną w Gródku nad Dunajcem w sezonie letnim 2020 r.

Podnajmiemy strefę przybrzeżną w Gródku nad Dunajcem w sezonie letnim 2020 r.


Zarząd Spółki „Dunajec” z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 zaprasza chętnych do podnajęcia strefy przybrzeżnej Jeziora Rożnowskiego w celu prowadzenia działalności gastronomiczno-usługowej lub innej w okresie maj-grudzień 2020 roku. Nadmieniamy, iż podnajem strefy winien zostać poprzedzony zagospodarowaniem terenu zgodnym z załączoną poniżej koncepcją.

Jednocześnie informujemy, iż „Dunajec” Sp. z o.o. dokona niezbędnej rozbiórki istniejących obiektów oraz wykona podłączenia wodno-kanalizacyjne.

Poniżej załącznik mapowy z naniesionymi powierzchniami istniejących obiektów wraz z terenami im przynależnymi.

Zapraszamy do kontaktu oraz składania propozycji cenowych w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020 roku (aktualizacja z dnia 17.02.2020 r.). Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu (18) 441 62 28.

*****************************Serdecznie zapraszamy *****************************