Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Rozliczanie odbiorców w okresie przejściowym

Zarząd Spółki ,,Dunajec” informuje, iż zgodnie z wydaną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, z dnia 7 czerwca 2018 roku, znak KR.RET.070.278.2018 w sprawie Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia         w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Zakliczyn i Korzenna z wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ,,Dunajec” Sp. z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem 28,

rozliczenia odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen              i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, Spółka dokona oszacowania zużycia wody          i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami (drugi i trzeci kwartał 2018 roku), proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia końcowego rozliczenia rzeczywistego, dokonanego w oparciu o przekazaną przez odbiorcę wartość odczytu wskazań wodomierza przeprowadzonego w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

 

Zarząd Spółki ,,Dunajec”