Telefon kontaktowy   Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

Nowe Taryfy za wodę i ścieki od 21 czerwca 2018 roku

Nowe Taryfy za wodę i ścieki od 21 czerwca 2018 roku

 

Zgodnie z art. 24e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U.         z 2017 r., poz. 328, ze zm.) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją z dnia 7 czerwca 2018 roku znak KR.RET.070.278.2018 zatwierdził taryfy na okres 3 lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Czchów, Zakliczyn i Korzenna z wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ,,Dunajec” Sp. z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem 28.

W myśl art. 24f ust. 1 przywołanej ustawy zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.) Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzoną taryfę na okres trzech lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy  Gródek n/Dunajcem.

Na podstawie art. 24g ww. ustawy, dotychczasową taryfę (uchwałę nr XXXIX/263/2017 podjętą w dniu 21 czerwca 2017 r. przez Radę Gminy Gródek n/Dunajcem) stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy, tj. do dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Decyzja Dyrektora RZGW – KR.RET.070.278.2018