Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa SUW oraz zbiornika buforowego o poj. 150 m3 w Rożnowie”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa SUW oraz zbiornika buforowego  o poj. 150 m3 w Rożnowie”.

Nr referencyjny postępowania: 11/ZP/2021

 

11_ZP_2021 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

11_ZP_2021 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ – Lokalizacja

11_ZP_2021 Załączniki edytowalne

Odpowiedz na pytanie:

Informacja z otwarcia ofert

11_ZP_2021 Zawiadomienie o wyborze