Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznika Ø160 mm istniejącej sieci wodociągowej o średnicy Ø110 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznika Ø160 mm istniejącej sieci wodociągowej o średnicy  Ø110 mm w miejscowości Bartkowej Posadowej”.  

Nr referencyjny postępowania: 12/ZP/2021

 

12_ZP_2021 Ogłoszenie o przetargu

12_ZP_2021 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ – Lokalizacja(1)

12_ZP_2021 Załączniki edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

12_ZP_2021 Zawiadomienie o wyborze