Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 605 065 771 LUB TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031 LUB TEL. 666 839 268

PRZETARGI

6 Marzec, 2019

Ogłoszenie o przetargu „Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla Spółki Dunajec”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

Czytaj więcej

6 Marzec, 2019

Zapytanie ofertowe- dostawa oleju napędowego

ZAPYTANIE OFERTOWE     Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych...

Czytaj więcej

28 Luty, 2019

Dostawa w formie leasing operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla „DUNAJEC” Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) "DUNAJEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod 33-318) ogłasza przetarg nieograniczony...

Czytaj więcej

29 Styczeń, 2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - II

ZAPYTANIE OFERTOWE   Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

Czytaj więcej

16 Styczeń, 2019

Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb DUNAJEC Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

Czytaj więcej

16 Styczeń, 2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11...

Czytaj więcej

21 Grudzień, 2018

Zapytanie ofertowe: „Dostawa armatury wodociągowej dla Spółki Dunajec”

  ZAPYTANIE OFERTOWE     Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach...

Czytaj więcej

20 Grudzień, 2018

„Dostawa przyczepy kontenerowej dla Spółki „DUNAJEC” Sp. z o.o.”

ZAPYTANIE OFERTOWE     Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych...

Czytaj więcej

4 Grudzień, 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

Gródek nad Dunajcem, dnia 4 grudnia 2018 r.                                   Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu 3/SI/2018   Dotyczy: 3/SI/2018 „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”   ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zarząd Spółki...

Czytaj więcej

26 Listopad, 2018

Zapytanie ofertowe: „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie...

Czytaj więcej

10 Październik, 2018

Dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do zdalnego odczytu dla potrzeb "DUNAJEC" Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd "DUNAJEC" Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, kod pocztowy 33-318, działając zgodnie z postanowieniami "Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

Czytaj więcej

22 Sierpień, 2018

Dostawa 2 szt. pomp przeznaczonych do ścieków- ponowne zapytanie

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej...

Czytaj więcej

10 Sierpień, 2018

Dostawa 2 szt. pomp przeznaczonych do ścieków

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej...

Czytaj więcej

1 Sierpień, 2018

Dostawa kontenerów o poj. 12 m3 na potrzeby gromadzenia odpadów

Dostawa kontenerów o poj. 12 m3 na potrzeby gromadzenia odpadów Proszę o przesłanie oferty cenowej na wykonanie kontenerów zgodnie z poniższą specyfikacją: Wysięgnik hakowy, uchwyt na hak: pręt fi 40mm/1200mm Rolki umieszczone w tylnej części...

Czytaj więcej

15 Maj, 2018

Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”

DUNAJEC, Sp. z o. o. ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zagospodarowanie osadu ściekowego powstającego w wyniku działalności gospodarczej „Wytwórcy odpadu”     Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: dopuszcza się złożenie oferty w...

Czytaj więcej

10 Maj, 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

POLECANE STRONY