Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem”

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”.

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach

Roztoka-Brzeziny i Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem”

Nr referencyjny postępowania: 4/ZP/2020

 

AKTUALIZACJA 09.03.2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

AKTUALIZACJA 18.02.2020 r. Informacja z otwarcia ofert.

 

AKTUALIZACJA 12.02.2020 r.

W związku z kolejnym zapytaniem skierowanym do „DUNAJEC” Sp. z o.o. dotyczącym przedmiotowego postępowania w załączniku poniżej udostępniamy treść zapytania wraz z odpowiedzią oraz przesunięcie terminu składania ofert w ramach postępowania 4/ZP/2020

 

AKTUALIZACJA 05.02.2020 r.

W związku z kolejnym zapytaniem skierowanym do „DUNAJEC” Sp. z o.o. dotyczącym przedmiotowego postępowania w załączniku poniżej udostępniamy treść zapytania wraz z odpowiedzią.

 

AKTUALIZACJA 29.01.2020 r.

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym SIWZ  poniżej załączamy pismo wraz z brakującym załącznikiem.

 

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Załączniki do OPZ:

Załączniki do pobrania w wersji edytowanej: