Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Spotkanie terenowe zorganizowane przez PGW WP

Dnia 19 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WP w miejscowości Tęgoborze.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy Łososina Dolna oraz przedstawiciele Gminy Gródek nad Dunajcem.

Spotkanie poświęcone było głównie omówieniu problemów związanych z suszą, koordynacją działań związanych z możliwym zwiększeniem retencji oraz wdrożeniu i realizacji przez PGW Wody Polskie Programu Kształtowania Zasobów Wodnych. Spotkanie miało na celu omówienie działań zmierzających do ograniczenia skutków suszy przy współpracy z przedstawicielami Spółek Wodnych, Izb Rolniczych i Samorządów.

Istotnym elementem spotkania były przedstawione informacje o krajowych programach wspierających małą retencje na terenach wiejskich i miejskich,
w tym Program „Moja woda”- Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne, Program Miasto z Klimatem, Program modernizacji gospodarstw rolnych oraz Program Retencja korytowa.

Uczestnicy spotkania otrzymali od Organizatorów symbolicznie próbkę nasion trawy Kwietna łąka, które zostały posiane na terenach zrekultywowanych na Żwirowni w Rożnowie, celem uatrakcyjnienia terenu.

 

„Dunajec” Sp. z o.o.