Telefon kontaktowy  
Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

STREFA KLIENTA

ARCHIWUM

 

 •  2016-2017 rok

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przdłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie dopłat do grupy taryfowych obiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r..pdf

 • 2015-2016 rok

– Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr X.71.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2015 roku do 30-06-2016 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016.pdf

 • 2014-2015 rok

– Uchwała nr LIII/336/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr LIII/337/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2014 roku do 30-06-2015 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015.pdf

 • 2013-2014 rok

– Uchwała nr XL/260/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014.pdf

CENNIK USŁUG ASENIZJACYJNYCH

 

Spółka „Dunajec” zakupiła ze środków unijnych ciągnik rolniczy marki MASEYY FERGUSON z przyczepą asenizacyjną o poj. 3m3 oraz samochód asenizacyjny marki MAN z beczką asenizacyjną o poj. 7 m3.
Oferujemy:
– wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych
– zapewnienie odbioru ścieków
– udrażnianie kanalizacji
– czyszczenie separatorów
Koszt transportu ścieków:
– ciągnik 55,00 zł brutto
– samochód asenizacyjny 75,00 zł brutto
Do powyższych kwot należy doliczyć koszt ilości odebranych ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą.

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

 

 • Pełnomocnictwo do zawierania umów   Pobierz
 • Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej Pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Pobierz
 • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków   Pobierz
 • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków     Pobierz
 • Prośba o przedłużenie terminu płatności faktury  Pobierz
 • Wniosek o zawarcie umowy w przypadku zgonu właściciela   Pobierz

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

 

Odczyty

Odczyty wodomierzy dokonywane są w cyklu trzymiesięcznym. Długość okresu obrachunkowego będącego podstawą wystawiania faktur, umieszczona jest w umowie o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

Termin płatności jest wskazany na fakturze.

Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat [aktualna taryfa] oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, przy czym ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

 

Regulowanie opłat

Kasa spółki „Dunajec” w dniu 31.03.2017r. została zlikwidowana. Szczegółowe informacje na temat regulowania opłat znajdują się tutaj.

 

Rachunki Bankowe

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem banków prosimy regulować na rachunki wskazane na fakturach. Każdy odbiorca wody ma indywidualny numer rachunku bankowego. Pozwoli to usprawnić rozliczanie wpłat za świadczone Państwu usługi oraz uniknąć ewentualnych błędów.

INFORMACJE O I-BOOK

POLECANE STRONY