Telefon kontaktowy  
Tel. 18 441 62 28
Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Tel. 605 065 771 lub Tel. 695 230 705
Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW
Tel. 693 128 031 lub Tel. 666 839 268

STREFA KLIENTA

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA

 

 • Pełnomocnictwo do zawierania umów   Pobierz
 • Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej Pobierz
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Pobierz
 • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków   Pobierz
 • Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków     Pobierz
 • Prośba o przedłużenie terminu płatności faktury  Pobierz
 • Wniosek o zawarcie umowy w przypadku zgonu właściciela   Pobierz

Stawki taryfowe obowiązujące na terenie  działalności Spółki „Dunajec” w okresie od 21 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

WODA:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 4,82 zł brutto za 1m3 wody

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 9,51 zł brutto za 1m3 wody

– Opłata abonamentowa – 6,48 zł brutto/miesiąc

ŚCIEKI:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 6,80 zł brutto za 1m3 wody

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 21,83 zł brutto za 1m3 wody

 

Aktualne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

-Uchwała Nr LI/354/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 21-06-2018 roku do 31-12-2018.

– Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 rokuw sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2017 roku do 30-06-2018 roku.pdf

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

 •  2016-2017 rok

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przdłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie dopłat do grupy taryfowych obiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r..pdf

 • 2015-2016 rok

– Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr X.71.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2015 roku do 30-06-2016 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016.pdf

 • 2014-2015 rok

– Uchwała nr LIII/336/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr LIII/337/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2014 roku do 30-06-2015 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015.pdf

 • 2013-2014 rok

– Uchwała nr XL/260/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014.pdf

– Uchwała Nr V_20_2007 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 14 lutego 2007 roku                 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

 

Odczyty

Odczyty wodomierzy dokonywane są w cyklu trzymiesięcznym. Długość okresu obrachunkowego będącego podstawą wystawiania faktur, umieszczona jest w umowie o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

Termin płatności jest wskazany na fakturze.

Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat [aktualna taryfa] oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, przy czym ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

 

Regulowanie opłat

Kasa spółki „Dunajec” w dniu 31.03.2017r. została zlikwidowana. Szczegółowe informacje na temat regulowania opłat znajdują się tutaj.

 

Rachunki Bankowe

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem banków prosimy regulować na rachunki wskazane na fakturach. Każdy odbiorca wody ma indywidualny numer rachunku bankowego. Pozwoli to usprawnić rozliczanie wpłat za świadczone Państwu usługi oraz uniknąć ewentualnych błędów.

POLECANE STRONY