Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

STREFA KLIENTA

TARYFY

Stawki taryfowe obowiązujące na terenie działalności Spółki „Dunajec” w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2021 r. (po uwzględnieniu dopłat Gminy -dotyczy odbiorców usług z terenu gminy Gródek nad Dunajcem)

WODA:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 5,63 zł brutto za 1m3 wody (5,21 zł netto)

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 9,46 zł brutto za 1m3 wody (8,76 zł netto)

– Opłata abonamentowa – 6,48 zł brutto/miesiąc (6,00 zł netto)

ŚCIEKI:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 8,79 zł brutto za 1m3 ścieków (8,14 zł netto)

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 20,35 zł brutto za 1m3 ścieków (18,84 zł netto)

 

Aktualne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Uchwała nr XXX-218-2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z 27.11.2020 r. w sprawie dopłat za okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwała nr XVI-126-2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z 27.11.2019 r. w sprawie dopłat w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Uchwała nr XXV-306-2020 Rady Gminy Korzenna z 17.12.2020 w sprawie dopłat w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021

DECYZJA TARYFOWA KR.RZT.070.1.20.2019 z dnia 15.07.2019 r.


Archiwalne 2017-2018:

Uchwała nr III/20/2018 z 12.12.2018r. Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie dopłat do taryfy dla odbiorców usług kanalizacyjnych i wody w okresie 01-01-2019 roku do 31-12-2019,

DECYZJA TARYFOWA KR.RET.070.278.2018 z dnia 07.06.2018 r.

-Uchwała Nr LI/354/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 21-06-2018 roku do 31-12-2018.

– Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2017 roku do 30-06-2018 roku.pdf

ARCHIWUM

 

 •  2016-2017 rok

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przdłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie dopłat do grupy taryfowych obiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r..pdf

 • 2015-2016 rok

– Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr X.71.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2015 roku do 30-06-2016 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016.pdf

 • 2014-2015 rok

– Uchwała nr LIII/336/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr LIII/337/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2014 roku do 30-06-2015 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015.pdf

 • 2013-2014 rok

– Uchwała nr XL/260/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014.pdf

– Uchwała Nr V_20_2007 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 14 lutego 2007 roku                 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na postawie Uchwały Zarządu nr 13/03/2021 z dnia 30.03.2021 roku, w związku z analizą ponoszonych kosztów mając na względzie uwarunkowania oraz kształtowanie się cen rynkowych materiałów naturalnych od dnia 30.03.2021 wprowadza się punktowo zmianę cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w zakresie ceny Pospółki ze złoża o uziarnieniu 0/150 mm z 20.00 zł/netto na 22.00 zł/netto.

Szanowni Klienci informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/08/2018 z dnia 01.08.2018 roku od dnia 16.08.2018 ulega zmianie cena przyjęcia ścieków dowożonych do punktów zlewnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem w miejscowościach: Gródek n/Dunajcem, Sienna, Rożnów, Bartkowa – Posadowa oraz Tropie i wyniesie 8.46 zł netto/m³.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/05/2020 z dnia 05.05.2020 wprowadzony zostaje nowy cennik usług dodatkowych nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Podane poniżej ceny są cenami netto.

 

 1.  Sprzęt budowlano – drogowy
1. Koparka JCB 3CX Usługa 110,00 zł netto godzina pracy
2. Koparka gąsienicowa JCB JS220 Usługa 180,00 zł netto godzina pracy*
3. Walec drogowy stalowo-gumowy DV3K

 

Usługa 80,00 zł netto godzina pracy
4. Wynajem listy wibracyjnej Doba 80,00 zł netto

*  Do stawki należy doliczyć cenę transportu w wysokości 6,00 zł netto za każdy kilometr (liczone baza Rożnów-teren budowy)

 

2. Materiały budowlano – drogowe

1. Pospółka ze złoża o uziarnieniu 0/150 mm Tona 22.00 zł netto
2. Ziemia z nadkładu Tona 10.00 zł netto
3. Mieszanka ziemno-żwirowa Tona 14.00 zł netto

 

3. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków przydomowych

1. Usługa zryczałtowana  czyszczenia i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (odbiór osadu, mycie osadników, kontrola ustawień oczyszczalni, uzupełnienie kultur bakterii)
– odbiór osadu do 2 m3 Ryczałt 460,00 zł netto
– odbiór osadu do 3 m3 Ryczałt 660,00 zł netto
– odbiór osadu do 4 m3 Ryczałt 860,00 zł netto
2.  

Usługa czyszczenia i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (usługa pojedyncza lub łączona)

– Odbiór osadów ściekowych z przydomowych

oczyszczalni ścieków.

200,00 zł netto
– Mycie myjką wysokociśnieniową osadników Usługa 40,00 zł netto
– Kontrola i ustawienie układu natleniania i zegara

czasowego w ramach świadczonej usługi odbioru

osadu

Usługa 20,00 zł netto
– Uzupełnianie kultur mikroorganizmów

(uzupełnienie szczepów) w ramach świadczonej

usługi odbioru osadu

Usługa 50,00 zł netto
– Pozostałe (naprawy, diagnozowanie uszkodzeń,

odbudowa studni chłonnych, itp.)

Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna

 

 1. Usługi na sieci wodno-kanalizacyjnej
1. Czyszczenie kanalizacji pojazdem ciśnieniowym Za każdą rozpoczętą godzinę pracy 250,00 zł netto
2. Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej  urządzeniem zadymiającym (z dojazdem) Za każdą rozpoczętą godzinę pracy 100,00 zł netto
3. Diagnostyka instalacji wewnętrznej lub przyłącza  wodociągowego (lokalizacja wycieków) Za każdą rozpoczętą godzina 120,00 zł netto
4. Asysta nad poborem wody z punktu poboru (hydrant) Usługa 100,00 zł netto
5. Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego w godzinach:

7.00-19.00

19.00-07.00

 

Godzina

Godzina

 

250,00 zł netto

500,00 zł netto

6. Usługi naprawy/usunięcia awarii na infrastrukturze nie będącej w użytkowaniu Spółki Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna
7. Koszt wykonania dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Kalkulacja Indywidualna Kalkulacja indywidualna
8. Koszt wykonania robót budowlano –montażowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna
9. Uzgodnienie skrzyżowań infrastruktury technicznej z sieciami i przyłączami wod-kan administrowanymi przez spółkę DUNAJEC. Usługa 120,00 zł netto
10. Usunięcie awarii spowodowanej wykonywaniem robót

 

Koszt wody utraconej

Kalkulacja Indywidualna

wg obowiązującej taryfy

Kalkulacja Indywidualna

wg obowiązującej taryfy

 

 1. Gospodarka wodomierzowa
1. Ekspertyza wodomierza (w związku z nieuzasadnioną reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza) Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna
2. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza Kalkulacja wg schematu 100,00 zł netto (ryczałt) + aktualny koszt wodomierza. W przypadku uszkodzenia modułu radiowego- koszty powiększone o koszt nakładki IZAR
3. Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez klienta Ryczałt 50,00 netto
4. Usługa montażu wodomierza (po uprzednim demontażu) – na zlecenie Odbiorcy usług Ryczałt 80,00 zł netto
5. Usługa demontaż wodomierza – na zlecenie Odbiorcy usług Ryczałt 80,00 zł netto
6. Usługa montażu wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna
7. Usługa montaż podlicznika Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna
8. Usługa montażu filtra antyskażeniowego Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna
9. Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek klienta (na wniosek klienta w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) Ryczałt 50,00 zł netto
10. Uzbrojenie studni wodomierzowej Ryczałt 250,00 zł netto

 

 1. Transport nieczystości ciekłych*
1. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywana samochodem asenizacyjnym o pojemności 7m³ Usługa 165,00 zł brutto
2. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywana ciągnikiem z beczką asenizacyjną o pojemności 3m³ Usługa 105,00 zł brutto

* stawki ryczałtowe niezależne od ilości ścieków

 

Dopuszcza się indywidualną kalkulację cen w przypadku łączenia kilku usług oraz innych uzasadnionych przypadkach.

 

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

Zawarta z nami „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” określa sposób rozliczeń należności za nasze usługi.

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklach:

 • co trzy miesiące dla Odbiorców Indywidualnych i Instytucjonalnych,

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane,
w przypadku gdy:

 • podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
 • nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
 • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

Rozliczenia za usługi świadczone przez ,,Dunajec” z Odbiorcą Usług odbywają się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, jako równą ilości wody pobranej. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy i podpisaniu stosownego aneksu do umowy o odprowadzenie ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie jest krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Zapłata za fakturę jest dokonana z chwilą uznania na rachunku bankowego, tj. w momencie pojawienia się pieniędzy na naszym koncie.

Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku terminowego opłacania należności. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W szczególnych przypadkach zapłaty dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i otrzymaniu faktury korygującej.

Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Na żądanie Odbiorcy Usług nadpłata może zostać zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

W przypadku niedostarczenia faktury z winy Odbiorcy Usług (brak skrzynki pocztowej, nieaktualny bądź błędny adres lub inne zaniedbania) Spółka wystawia duplikat faktury na wniosek Odbiorcy. Każda
z powyższych sytuacji będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od przyczyny nieotrzymania dokumentu (faktury).

W sytuacjach szczególnych, po przeanalizowaniu sytuacji materialnej oraz historii płatności Odbiorcy Usług, Prezes Zarządu może wyrazić zgodę na spłatę zadłużenia w systemie ratalnym. Dłużnik składa
w tej sprawie pisemny wniosek.