Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Uwaga! Nowa lokalizacja Działu Technicznego Spółki

Szanowni Państwo!

 Informujemy, iż Dział Techniczny „Dunajec” Sp. z o.o. został przeniesiony pod adres Bartkowa Posadowa 415 (budynek oczyszczalni ścieków).

Sprawy, które załatwicie Państwo w dziale technicznym to m.in.: sprawy w zakresie wod-kan, żwirowni, wywozu nieczystości płynnych, działalności komunalnej.

Numery telefonów działu technicznego:

18 263 80 25 – Kierownik działu inwestycji, utrzymania i eksploatacji sieci wod-kan

18 263 80 26 – Pracownicy działu technicznego wod-kan

18 263 80 27 – Pracownicy działu administracyjno-technicznego pozostałej działalności Spółki  (żwirownia, odpady, wywóz nieczystości płynnych, działalność komunalna itp.)

Biuro Prezesa Zarządu oraz dział administracyjno-księgowy zostaje bez zmiany siedziby, tj. Gródek nad Dunajcem 28.

Sprawy, które załatwicie państwo w dziale administracyjno-księgowym to m.in. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków, rozrachunki itp.

Numer telefonu działu administracyjno-księgowego: 18 441 62 28.

Nasze biura są otwarte dla petentów. Przypominamy jednak o zachowaniu zasad ostrożności. Do Państwa dyspozycji w każdym biurze znajdziecie płyny do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Pomieszczenia są również odpowiednio przygotowane i zdezynfekowane. Wejście do biur wyłącznie w maseczce ochronnej.  

Do zobaczenia!