Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Sieć wodociągowa na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

W ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ” „Dunajec” Sp. z o.o. realizuje zadania związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach:

 

  • Rożnów, Roztoka Brzeziny, Zagórze, Radajowice – Zadanie 9.1
  • Bartkowa Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Podole Górowa- Zadanie 9.2
  • Tropie, Roztoka Brzeziny -Zadanie 9.3
  • Bartkowa Posadowa, Podole Górowa, Przydonica – Zadanie 9.4
  • Jelna, Sienna, Zbyszyce – Zadanie 9.5

Projektowana sieć wodociągowa obejmuje generalnie tereny położone w granicach administracyjnych poszczególnych wsi . W zasadzie tereny objęte projektem są w posiadaniu osób prywatnych z wyjątkiem dróg i cieków wodnych. Projektowana sieć wodociągowa jest zlokalizowana w ogródkach przydomowych, między lokalnymi drogami a zabudową lub poza zabudową (np. pola uprawne). Generalnie trasa sieci wodociągowej  przebiega równoległe (z zachowaniem normatywnych odległości) do istniejącej sieci gazowej tak, aby uniknąć niszczenia działek budowlanych. Projekt sieci zakłada możliwość przyłączenia do niej istniejących i nowopowstających budynków, których właściciele w czasie projektowania nie wyrazili zgody na ich podłączenie do sieci wodociągowej. Trasa projektowanej sieci wodociągowej zapewnia optymalne wykorzystanie terenu z uwzględnieniem poszerzenia terenu przeznaczonych pod budownictwo oraz brakującą infrastrukturę podziemną.

Szczegółowe informacje na temat realizacji inwestycji znajdują się tutaj