Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

IDZIE ZIMA – ZABEZPIECZ SWÓJ WODOMIERZ

Spółka ,,Dunajec” przypomina swoim Klientom o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.

Odbiorca usług wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”.

W związku z nadchodzącą zimą nie zabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

JAK ZABEZPIECZYĆ WODOMIERZ?

  1. temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.
  2. należy zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez np. naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien,
  3. odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia (np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej
    z pianki poliuretanowej itp.)
  4. w przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience należy usunąć wodę ze studzienek oraz ocieplić pokrywy włazowe materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy. Należy zwrócić również uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona,
  5. zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów,
  6. zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów (liczniki do wody ogrodowej).

CO ZROBIĆ GDY ZAMIESZKUJEMY BUDYNEK WYŁĄCZNIE LATEM?

Przed okresem zimowym należy:

  1. zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej,
  2. można również odpłatnie zlecić Spółce ,,Dunajec” zamknięcie zasuwy na podłączeniu do budynku

CO ZROBIĆ GDY DOJDZIE DO ZAMARZNIĘCIA WODOMIERZA I AWARII?

W przypadku zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie zgłosić awarię do Spółki: w dni powszednie w godzinach otwarcia biura (7.00-15.00), tel. 18 441 62 28 – w pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy pod numerami alarmowymi.

W przypadku uszkodzenia Spółka dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury            w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, spoczywa na odbiorcy usług.