Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

ŻWIROWNIA

Informacje ogólne

Spółka prowadzi eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża ,,Rożnów – Dwory III” na podstawie udzielonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego Decyzji nr SR-IX.7422.3.29.2012.RŁ.  Koncesja została wydana na okres 20 lat z terminem upływu 31 grudnia 2032 roku. Eksploatacja kopaliny zgodnie z udzielona koncesją odbywa się metodą odkrywkową, z nad i spod lustra wody bez użycia materiałów wybuchowych.  Eksploatacja prowadzona jest w oparciu o przepisy Prawo górnicze oraz na podstawie Planu Ruchu Zakładu Górniczego.

Spółka posiada badania pełne sprzedawanego asortymentu, które udostępniane są na życzenie klienta.

 

 

Obszar żwirowni eksploatowanych przez Spółkę „Dunajec”

Cennik usług świadczonych przez „Dunajec” Sp. z o.o.

  • Masy ziemne (nakładane)  – 10,00 zł netto/tona

Przy zakupie większej ilości istnieje możliwość negocjacji cen!

Rekultywacja

 

Spółka „DUNAJEC” posiada następujące decyzje dotyczące rekultywacji gruntów po eksploatacji  złóż kruszywa naturalnego:

2019.12.10 Decyzja ustalająca kierunek rekultywacji gruntów Rożnów-Dwory, Rożnów-Dwory II, Rożnów-Dwory III- w części

2019.06.12 Decyzja odnośnie zakończenia rekultywacji części złoża Rożnów-Dwory II


REKULTYWACJA

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością i dumą informujemy, iż tereny dawnej żwirowni w miejscowości Rożnów z tygodnia na tydzień ulegają zmianie, by docelowo już w niedługim czasie przeobrazić się w atrakcyjne i oryginalne miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Z początkiem 2020 roku Spółka rozpoczęła dużą inwestycję na terenie poeksploatacyjnym złóż kruszywa naturalnego Żwirowni „Dwory, Dwory II i w części Dwory III”. Zgodnie z wydaną decyzją określającą wodny kierunek rekultywacji oraz dokumentacją techniczną rozpoczęto prace ziemne polegające na oczyszczeniu i formowaniu skarp nadwodnych akwenów poeksploatacyjnych, a także profilowaniu podłoża dna zbiorników. Ponadto zostały przeprowadzone zabiegi agrotechniczne umożliwiające obsiew traw i nasadzenia drzew.

Po zakończeniu prac, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy, będziemy mogli zaprosić mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem oraz licznie przybywających turystów do odwiedzenia atrakcyjnych poeksploatacyjnych terenów, gdzie będzie można w pięknych okolicznościach przyrody miło i przyjemnie spędzić czas korzystając m. in. ze specjalnie zaprojektowanych ławek oraz miejsc do rozpalenia ogniska.

 

Poniżej na bieżąco prezentujemy postępy prac rekultywacyjnych.

Rekultywacja

Rekultywacja

maj 2020 r.


maj 2020 r.