telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów
Najnowsze informacje
Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związany z nim spadkiem temperatur „Dunajec” Sp. z o. o. przypomina swoim kontrahentom o sprawdzeniu stanu licznika i odpowiedni zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

2022-11-26 14:26:07

Zobacz więcej
Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ujęć wody w Rożnowie

Wykonawca Robót rozpoczął prace budowlane związane z budową dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach.

2022-11-26 09:04:29

Zobacz więcej
Nowe zasady wydawania warunków technicznych

„Dunajec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że od dnia 19 września 2021 roku wprowadzone zostaną nowe zasady wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

2021-09-20 15:27:11

Zobacz więcej