telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Aktualności

Nieautoryzowany pobór wody z hydrantów

Szanowni Mieszkańcy, Spółka przestrzega przed samowolnym poborem wody z hydrantów, podłączeniem się do rur nielegalnie w celu podlewania trawników napełniania basenów lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego poboru wody.

Czytaj więcej
Rozbudowa sieci wodociągowej

Dunajec Spółka z o. o. rozpoczęła przygotowania do sezonu letniego 2022 inwestycją, która obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w centrum gminy.

Czytaj więcej
Prace konserwacyjno-eksploatacyjne na sieci wodociągowej

Szanowni Klienci, Informujemy, iż od kilku dni przeprowadzane są na sieci wodociągowej prace konserwacyjno-eksploatacyjne. Woda dostarczana do Naszych klientów jest dobrej jakości i spełnia normy jakości przewidziane dla wody przeznaczonej do spożycia.

Czytaj więcej
Spółka zawarła umowę o przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników ramach priorytetu VI Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dlaczego rozwój umiejętności pracowników jest ważny? Osoba zatrudniona w firmie, która dba o przestrzeń dla rozwoju będzie bardziej efektywna i zmotywowana do pracy. Zyskuje efektywność zatrudnionych, a co za tym idzie, jakość świadczonych usług, co przekłada się na zadowolenie klientów, a w konsekwencji przyrost dochodu firmy.

Czytaj więcej
22 marca - Światowy Dzień Wody

Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Tegoroczny temat odnosi się do wód podziemnych i brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidocznego widocznym”.

Czytaj więcej
Kwatery dla uchodźców z Ukrainy

https://gminagrodek.pl/pl/546/3634/kwatery-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html ...

Czytaj więcej
KAMERA INSPEKCYJNA DO RUR I KANAŁÓW

Spółka na swym wyposażeniu ma kolejny profesjonalny sprzęt jakim jest kamera inspekcyjna z wbudowanym rejestratorem, wytrzymały, odporny na wodę i zabrudzenia zestaw pomagający w monitorowaniu trudno dostępnych miejsc.

Czytaj więcej
Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związany z nim spadkiem temperatur „Dunajec” Sp. z o. o. przypomina swoim kontrahentom o sprawdzeniu stanu licznika i odpowiedni zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

Czytaj więcej
Co to jest aktualna mapa zasadnicza?

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „aktualna mapa zasadnicza”. Ustawa – Prawo budowlane reguluje w art. 29a, że budowa przyłączy, m.in. wodociągowych i kanalizacyjnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czy w takim przypadku za właściwą mapę należy uznać tzw. mapę do celów projektowych czy można uznać plan sytuacyjny sporządzony na mapie pobranej z zasobów geodezyjnych?

Czytaj więcej
Nowe zasady wydawania warunków technicznych

„Dunajec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że od dnia 19 września 2021 roku wprowadzone zostaną nowe zasady wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej