telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Aktualności

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLE GÓROWA

ermin na ukończenie prac budowlanych dla zadania pn. pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole Górowa, Gmina Gródek nad Dunajcem został przesunięty na dzień 4 marca 2024 r.

Czytaj więcej
Rozdanie nagród w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Wody

W dniu 14 kwietnia 2023 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem odbyło się wręczenie nagród uczestnikom, których prace zostały wyróżnione w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Wody, którego motywem przewodnim było oszczędzanie wody.

Czytaj więcej
Wyniki konkursu z okazji Światowego Dnia Wody w 2023 roku.

Dunajec Sp. z o.o. zorganizowała z okazji Światowego Dnia Wody konkurs plastyczny, którego hasłami przewodnimi było „Dlaczego należy oszczędzać wodę” i „Jak oszczędzać wodę. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zachowań ekologicznych, związanych z oszczędzaniem wody wśród uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej
30-lecie WFOŚiGW w Krakowie

W dniu 06.06.2023 roku odbyła się Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 30 – leciał istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj więcej
Światowy dzień wody - Konkurs plastyczny

Spółka „Dunajec” organizuje z okazji Światowego Dnia Wody konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem, którego hasłami przewodnimi są „Dlaczego należy oszczędzać wodę?” oraz „Jak oszczędzać wodę?”.

Czytaj więcej
Remont ujęcia w Rożnowie

Wszystkie studnie podlegają procesom starzenia, głównie kolmatacji i korozji. Na spadek wydajności studni w ok. 90% ma wpływ kolmatacja – zjawisko zbliżone do tych zachodzących w filtrach żwirowych na stacjach uzdatniania, co wymaga cyklicznego płukania odżelaziania z częstotliwością zależną od powierzchni złoża, wydajności i jakości wody.

Czytaj więcej
Budowa nowych ujęć w Rożnowie

W ostatnich latach obserwuje się problemy z obniżającym się poziomem wód gruntowych. Taka sytuacja wynika z niskich wartości opadów atmosferycznych w ostatnich latach i związanego z tym narastającego problemu suszy hydrologicznej. Wobec tego szczególnego znaczenia nabiera kwestia prawidłowego zaprojektowania, wykonania i dalszej eksploatacji ujęć wody.

Czytaj więcej
Inwestycje w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Problematyka strat wody wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wodociągowego, ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, ciśnienia, opomiarowania jak również sposobu rozliczania.

Czytaj więcej
Informacja

Gmina Gródek nad Dunajcem również została dotknięta suszą hydrologiczną, która występuję na terenie całej Polski. Już można zauważyć spadek wydajności ujęć. Dlatego ponawia się prośbę o racjonalne korzystanie z wody wyłącznie na cele socjalno-bytowe.

Czytaj więcej