telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycyjne spółki DUNAJEC Sp. z o. o.

Nr sprawy
21/ZP/2021
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2021-12-23 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycyjne spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o.

Nr referencyjny postępowania: 21/ZP/2021

Pliki do pobrania