telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Żwirownia

Żwirownia informacje ogólne

Spółka prowadzi eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża ,,Rożnów – Dwory III” na podstawie udzielonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego Decyzji nr SR-IX.7422.3.29.2012.RŁ.

Koncesja została wydana na okres 20 lat z terminem upływu 31 grudnia 2032 roku. Eksploatacja kopaliny zgodnie z udzielona koncesją odbywa się metodą odkrywkową, z nad i spod lustra wody bez użycia materiałów wybuchowych.  Eksploatacja prowadzona jest w oparciu o przepisy Prawo górnicze oraz na podstawie Planu Ruchu Zakładu Górniczego.

Spółka posiada badania pełne sprzedawanego asortymentu, które udostępniane są na życzenie klienta.

Obszar żwirowni eksploatowanych przez Spółkę „Dunajec”