telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Inwestycje

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARTKOWA POSADOWA

Prace budowlano-montażowe związane z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Bartkowa Posadowa zostały ukończone. Wykonano łącznie ponad 1,6 km sieci wodociągowej, co więcej sieć zyskała dwa nowe hydranty p. poż., oraz armaturę umożliwiającą ograniczenia braku dostępu do wody podczas awarii.

Czytaj więcej
Zakończono budowę dwóch ujęć wody w Rożnowie

Dzięki realizacji tej inwestycji woda pozyskana z dwóch studni wzmocni system zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminę Gródek nad Dunajcem.

Czytaj więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Podolu Górowej

W miejscowości Podole Górowa trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Czytaj więcej
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Czytaj więcej
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bartkowa Posadowa

W dniu 22 marca 2023r. Spółka rozpoczęła prace pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bartkowa Posadowa”.

Czytaj więcej
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przydonicy

W dniu 15.03.2023r. strony „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, Konsorcjum Firm; MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. J. – lider konsorcjum, MUR-BET Adam Dumana – partner konsorcjum z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 99 podpisały umowę na roboty budowlane pn.: „Rozudowa kanalizacji na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem”, realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Czytaj więcej
Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ujęć wody w Rożnowie

Wykonawca Robót rozpoczął prace budowlane związane z budową dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach.

Czytaj więcej
Sieć wodociągowa w miejscowości Bartkowa Posadowa

Pracownicy Spółki rozpoczęli prace budowlane sieci wodociągowej Ø160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa.

Czytaj więcej
Wymiana wodociągu z rur stalowych na PE w miejscowości Rożnów

Pracownicy Spółki ukończyli prace w miejscowości Rożnów polegające na wymianie wodociągu z rur stalowych na PE. Wykonany wodociąg będzie zapewniać ciągłość dostawy wody i mniejszą awaryjność sieci.

Czytaj więcej
WYMIANA RUROCIĄGU STALOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW

W listopadzie 2021 ze względu na często występujące awarie wymieniono kolejne odcinki rurociągu stalowego w miejscowości Rożnów.

Czytaj więcej