telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Inwestycje

Prace przygotowawcze związane z wykonaniem ujęć wody w Rożnowie

Wykonawca Robót rozpoczął prace budowlane związane z budową dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach.

Czytaj więcej
Sieć wodociągowa w miejscowości Bartkowa Posadowa

Pracownicy Spółki rozpoczęli prace budowlane sieci wodociągowej Ø160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa.

Czytaj więcej
Wymiana wodociągu z rur stalowych na PE w miejscowości Rożnów

Pracownicy Spółki ukończyli prace w miejscowości Rożnów polegające na wymianie wodociągu z rur stalowych na PE. Wykonany wodociąg będzie zapewniać ciągłość dostawy wody i mniejszą awaryjność sieci.

Czytaj więcej
WYMIANA RUROCIĄGU STALOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW

W listopadzie 2021 ze względu na często występujące awarie wymieniono kolejne odcinki rurociągu stalowego w miejscowości Rożnów.

Czytaj więcej
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Spółka w miesiącu wrzesień zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 85/4, 85/1, 85/12, 85/10, 85/11, 84/2 położonych w obr. ew. Gródek nad Dunajcem, gm. Gródek nad Dunajcem”.

Czytaj więcej
REMONT ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA W BARTKOWEJ POSADOWEJ

Pracownicy Spółki w ostatnim czasie wyremontowali istniejący zbiornik wyrównawczy znajdujący się w miejscowości Bartkowa Posadowa.

Czytaj więcej
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROŻNOWIE

W maju bieżącego roku pracownicy Spółki zrealizowali inwestycję o nazwie: „Rozbudowę sieci wodociągowej na działkach nr 534, 533/9, 222/1, 222/3, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12 położonych w obrębie Rożnów, gm. Gródek nad Dunajcem”.

Czytaj więcej
INWESTYCJA W ROZTOCE BRZEZINY I TROPIE ZAKOŃCZONA!

Inwestycja pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie gm. Gródek nad Dunajcem” została zakończona.

Czytaj więcej
PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARTKOWA POSADOWA

Spółka „Dunajec” końcem kwietnia 2020 roku wykonała przebudowę sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej DW975 oraz w korycie Potoku Przydonickiego w miejscowości Bartkowa Posadowa. Całość zadania było objęte zgłoszeniem do Starosty Nowosądeckiego oraz Wojewody Małopolskiego.

Czytaj więcej
REMONT ZBIORNIKA ZB7 W MIEJSCOWOŚCI BARTKOWA POSADOWA

Istniejący budynek przy zbiorniku ZB7 w miejscowości Bratkowa Posadowa wymagał remontu dlatego w okresie od 03.10.2019 do 31.10.2019 r. pracownicy Spółki wykonali takie prace.

Czytaj więcej
MONTAŻ PODZIEMNYCH HYDRANTÓW NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TROPIE

W okresie od 03.10.2019 do 07.10.2019 r. zamontowano na sieci wodociągowej 2 szt. hydrantów podziemnych na użytek własny w celach poprawy eksploatacji i możliwości płukania sieci wodociągowej na odcinkach o małych rozbiorach wody.

Czytaj więcej