telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
698 128 031
Rożnów

Jakość wody

Jakość wody

Spółka szczególny nacisk kładzie na jakość wody dostarczanej do swoich odbiorców. Jest to obecnie przyjęty kierunek działania w strategii Spółki. Wierzymy, że poprzez ciągły nadzór ujmowanej wody oraz wody znajdującej się w sieci wodociągowej, minimalizujemy ryzyko wystąpienia przekroczeń parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych w wodzie.

Spółka w sposób ciągły zleca wykonanie badań wskaźników fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych wody dostarczanej do sieci.

Badania są wykonywane przez akredytowane Laboratoria:

  • SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Prądnicka 76, 31-202 Kraków
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
  • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Laboratorium badania wody i ścieków, Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Parametry te spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pitnej dostarczanej do spożycia przez ludzi (DZ. U. 2017, poz. 2294) jak również Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poniżej badania jakości wody w poszczególnych punktach poboru wraz z decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej stwierdzającymi przydatność wody do spożycia.

Pliki do pobrania