telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Jakość wody

Jakość wody

Spółka szczególny nacisk kładzie na jakość wody dostarczanej do swoich odbiorców. Jest to obecnie przyjęty kierunek działania w strategii Spółki. Wierzymy, że poprzez ciągły nadzór ujmowanej wody oraz wody znajdującej się w sieci wodociągowej, minimalizujemy ryzyko wystąpienia przekroczeń parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych w wodzie.

Spółka w sposób ciągły zleca wykonanie badań wskaźników fizyko-chemicznych oraz bakteriologicznych wody dostarczanej do sieci.

Badania są wykonywane przez akredytowane Laboratoria:

  • ALS POLAND Sp. z o.o. LABORATORIUM, ul. Stalmacha 23, 43-430 Skoczów
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Prądnicka 76, 31-202 Kraków
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
  • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Laboratorium badania wody i ścieków, Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Parametry te spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody pitnej dostarczanej do spożycia przez ludzi (DZ. U. 2017, poz. 2294) jak również Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Poniżej badania jakości wody w poszczególnych punktach poboru wraz z decyzjami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej stwierdzającymi przydatność wody do spożycia.

Pliki do pobrania

04. 2022.07.25 ZB1 Roztoka Brzeziny cz. 2 Rozmiar: 0.15 Mb    Typ: pdf
14. 2021.08.30 ZB Roztoka Brzeziny Rozmiar: 0.29 Mb    Typ: pdf
16. 2021.04.13 ZB Bartkowa Posadowa Rozmiar: 0.30 Mb    Typ: pdf
17. 2021.02.23 Rożnów przy kościele Rozmiar: 0.31 Mb    Typ: pdf
24. 2022.07.25 ZB1 Roztoka Brzeziny cz.1 Rozmiar: 0.54 Mb    Typ: pdf