telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Aktualności

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Klienci,
informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia 2022 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie została ogłoszona Decyzja znak KR.RZT.70.72.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Czchów, Zakliczyn, Korzenna, Chełmiec na okres 3 lat.
Mając na względzie dyspozycje ustawowe wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków:
Art. 24f. 1. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia,
24.e.3 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów. 

Tym samym informujemy, iż nowa taryfa wchodzi w życie w dniu 20 sierpnia 2022 roku.
 

Link do decyzji taryfowej: 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-72-2022-z-dnia-27-lipca-2022-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gmin-grodek-nad-dunajcem-czchow-zakliczyn-korzenna-chelmiec.html