telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód potoku Przydonickiego, potoku Jelnianka i rzeki Dunajec wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

Nr sprawy
7/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-03-22 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

„Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód potoku Przydonickiego,  potoku Jelnianka i rzeki Dunajec

wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych”

Nr postępowania: 7/ZP/2022

Pliki do pobrania