telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (11 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

Nr sprawy
16/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Inne
Wartość szacunkowa
Poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
2021-10-27 10:00:00
Miejsce składania ofert
Siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Dunajec Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (11 szt.)  na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

Pliki do pobrania