telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
698 128 031
Rożnów

Aktualności

Pamiętaj o zabezpieczeniu wodomierza przed mrozem!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związany z nim spadkiem temperatur „Dunajec” Sp. z o. o. przypomina swoim kontrahentom o sprawdzeniu stanu licznika i odpowiedni zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

Niskie temperatury mogą mieć wpływ na uszkodzenie wodomierza, zwłaszcza gdy znajduje się on 
w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczenia oraz przerwy w dostawie wody. Możesz uchronić się przed skutkami uszkodzenia wodomierza i przed poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z jego naprawą bądź wymianą dzięki kilku prostym zabiegom.

Wodomierz, który znajduje się wewnątrz budynku:

  • upewnij się czy okna i drzwi, w pomieszczeniu w którym znajduje się wodomierz są szczelne, wymień elementy uszkodzone w celu uniemożliwienia dostania się mroźnego powietrza do środka;
  • zabezpiecz wodomierz materiałem izolującym np. kocem, wełną mineralną czy matą izolacyjną;
  • warto zabezpieczyć również odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działania niskich temperatur np. przy pomocy styropianu czy pianki poliuretanowej.

Wodomierz znajduje się w studzience:

  • sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna uzupełnij ubytki;
  • sprawdź jakość korka styropianowego, jeśli studzienka taki posiadała;
  • odpowiednio zaizoluj pokrywę studni, a także wodomierz który znajduje się w studzience według opisanych powyżej sposobów;
  • oczyść studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę, w studzienkach bez dna zapewnij odpływ wody.

Przed działaniem niskich temperatur należy zabezpieczyć również sieć sezonową w tym wodę ogrodową.  Instalację należy odwodnić i zamknąć dopływ wody.  Inaczej woda może zamarznąć i rozsadzić rury, co będzie skutkowało kosztownymi naprawami.

Przypominamy również, iż za zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się wodomierz główny oraz za wewnętrzną instalację odpowiada Klient. Jeśli doszło do uszkodzenia urządzenia pomiarowego, niezwłocznie skontaktuj się z nami o zgłoś awarię: dni powszednie w godzinach otwarcia biura (7.00-15.00), tel. 18 441 62 28 – w pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy pod numerami alarmowymi.