telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
698 128 031
Rożnów

Przetargi

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (11 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
16/ZP/2021
Status
Aktywny
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Inne
Wartość szacunkowa
Poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
2021-10-27 10:00:00
Miejsce składania ofert
Siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Dunajec Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
ZAKUP MINIKOPARKI HYDRAULICZNEJ GĄSIENICOWEJ

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
13/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Powyżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Czytaj więcej
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ŁĄCZNIKA Ø160 MM ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŚREDNICY Ø110 MM W MIEJSCOWOŚCI BARTKOWA POSADOWA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Nr sprawy
12/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Roboty budowlane
Wartość szacunkowa
Poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Czytaj więcej
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA „BUDOWA SUW ORAZ ZBIORNIKA BUFOROWEGO O POJ. 150 M3 W ROŻNOWIE”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nr sprawy
11/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Roboty budowlane
Wartość szacunkowa
Powyżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Czytaj więcej
ZAKUP MINIKOPARKI HYDRAULICZNEJ GĄSIENICOWEJ

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Nr sprawy
10 ZP 2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Powyżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Czytaj więcej