telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb DUNAJEC Sp. z o. o. w 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
8/ZP/2024
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2024-02-26 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Świadczenie usług projektowych na potrzeby DUNAJEC Sp. z o. o. w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 2024 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
3/ZP/2024
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2024-01-25 11:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, dziennik podawczy, w godz. 7-15.
Czytaj więcej
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni ścieków spółki DUNAJEC sp. z o. o. w 2024 roku

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
5/ZP/2024
Status
Tryb zamówienia
zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2024-01-26 08:00
Miejsce składania ofert
na adres poczty elektronicznej: m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadaniach - Rozbudowa/przebudowa sieci wodociągowej w m. Rożnów obr. Radajowice, Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bartkowa Posadowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
20/ZP/2023
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-12-12 10:00
Miejsce składania ofert
W siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15.
Czytaj więcej
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych spółki DUNAJEC Sp. z o.o. w 2023 roku

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
19/ZP/2023
Status
Tryb zamówienia
zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-11-14 09:00
Miejsce składania ofert
Elektronicznie na adres poczty elektronicznej: d.wiktorowski@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł.

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie części inwestycji pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole-Górowa w Gminie Gródek nad Dunajcem, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 4 000 000,00 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Nr sprawy
17/ZP/2023
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-10-18 08:00
Miejsce składania ofert
W siedzibie "Dunajec" Sp. z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem 28
Czytaj więcej
Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby spółki DUNAJEC Sp. z o. o. w 2023 roku

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
15/ZP/2023
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-04-25 08:00
Miejsce składania ofert
Na adres poczty elektronicznej: m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do sztucznego zbiornika wodnego Rożnów, usytuowanego na wodach płynących rzeki Dunajec

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
10/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-02-28 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni ścieków spółki DUNAJEC sp. z o. o. w 2023 roku

1. Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu dzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
6/ZP/2023
Status
Tryb zamówienia
zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-02-14 08:00
Miejsce składania ofert
Na adres poczty elektronicznej: m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Świadczenie usług projektowych na potrzeby DUNAJEC Sp. z o. o. w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 2023 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
5/ZP/2023
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2023-02-14 11:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej