telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Świadczenie usług pocztowych dla spółki "Dunajec" Sp. z o.o. w latach 2023-2024

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na: Świadczenie usług pocztowych dla spółki "Dunajec" Sp. z o.o. w latach 2023-2024

Nr sprawy
20/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-11-22 09:00
Miejsce składania ofert
Na adres poczty elektronicznej: biuro@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycyjne spółki DUNAJEC

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Nr sprawy
19/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-11-10 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych spółki DUNAJEC Sp. z o.o. w 2022 roku

1. Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
18/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-11-03 09:00
Miejsce składania ofert
Na adres poczty elektronicznej: m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Nr sprawy
16/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-07-27 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach 12 szt. na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
15/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-07-12 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjno-magazynowe spółki DUNAJEC Sp. z o. o. w 2022 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
13/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-05-31 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej dn160 mm wraz z hydrantem p.poż. w miejscowości Bartkowa Posadowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
12/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-05-26 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód potoku Przydonickiego, potoku Jelnianka i rzeki Dunajec wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
7/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-03-22 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Świadczenie usług projektowych na potrzeby DUNAJEC Sp. z o.o. w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 2022 roku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
4/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-03-04 11:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
3/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-03-04 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej