telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej dn90/110 mm na dn160 mm w miejscowości Bartkowa Posadowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
3/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-03-04 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego oraz polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni ścieków spółki DUNAJEC sp. z o.o. w 2022 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
2/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-02-18 11:00
Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb DUNAJEC Sp. z o. o. w 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
1/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-02-18 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycyjne spółki DUNAJEC Sp. z o. o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Nr sprawy
21/ZP/2021
Status
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2021-12-23 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjne spółki DUNAJEC Sp. z o. o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
19/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2021-12-10 10:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15.
Czytaj więcej
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych spółki DUNAJEC Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
18/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2021-11-30 09:00
Miejsce składania ofert
Elektronicznie na adres m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych spółki DUNAJEC Sp. z o.o

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
17/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2021-11-24 10:00
Miejsce składania ofert
Elektronicznie na adres m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Czytaj więcej
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (11 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Nr sprawy
16/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Inne
Wartość szacunkowa
Poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
2021-10-27 10:00:00
Miejsce składania ofert
Siedzibie Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Dunajec Sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
Czytaj więcej
ZAKUP MINIKOPARKI HYDRAULICZNEJ GĄSIENICOWEJ

Zamawiający – spółka pod firmą „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”), zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Nr sprawy
13/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
zapytanie ofertowe
Rodzaj przetargu
Zapytania ofertowe
Wartość szacunkowa
Powyżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Czytaj więcej
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ŁĄCZNIKA Ø160 MM ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŚREDNICY Ø110 MM W MIEJSCOWOŚCI BARTKOWA POSADOWA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”

Nr sprawy
12/ZP/2021
Status
Zakończony
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Rodzaj przetargu
Roboty budowlane
Wartość szacunkowa
Poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert
Czytaj więcej