telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
698 128 031
Rożnów

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które – w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Zgromadzenia Wspólników ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej

  • Klaudiusz Głód – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Waldemar Ziętek – Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Górka – Członek Rady Nadzorczej