telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Aktualności

Rozbudowa sieci wodociągowej

Dunajec Spółka z o. o. rozpoczęła przygotowania do sezonu letniego 2022 inwestycją, która obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w centrum gminy.

Sieć wodociągowa wraz z sięgaczami ulegała częstym awariom i dlatego podjęto działania by Najemcy ternu na którym zlokalizowane są
budynki gastronomiczne jak również budynek Poczty Polskiej bez przeszkód korzystali z dostaw wody. Spółka ma na ten rok zaplanowane wiele
inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W tym celu zostały opracowane stosowne dokumentacje projektowe które są wynikiem wykonanych analiz
funkcjonowania sieci, potrzeb mieszkańców jak również wciąż rosnących  wymagań jakie przedsiębiorstwa musza spełniać świadcząc usługi
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.