telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Przetargi

Świadczenie usług projektowych na potrzeby DUNAJEC Sp. z o.o. w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 2022 roku.

Nr sprawy
4/ZP/2022
Status
Tryb zamówienia
Rodzaj przetargu
Wartość szacunkowa
Termin składania ofert
2022-03-04 11:00
Miejsce składania ofert
Siedziba Zamawiającego, na dzienniku podawczym, w godz. 7-15. Gródek nad Dunajcem 28 33-318 Gródek nad Dunajcem
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”)

Świadczenie usług projektowych na potrzeby „DUNAJEC” Sp. z o.o. w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w 2022 roku.

Nr referencyjny postępowania: 4/ZP/2022

Pliki do pobrania