telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Ujęcia wody

Mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem zaopatrywani są w wodę ujmowaną z kilku ujęć wody podziemnej zlokalizowanych na terenie miejscowości: Rożnów, Bujne, Przydonica, Sienna oraz Tropie.

Głównym źródłem poboru wody dla całej gminy są ujęcia zlokalizowane w Rożnowie na prawym brzegu Dunajca poniżej zapory na zbiorniku Rożnowskim. Ujęcie to składa się z 7 otworów studziennych i 2 otworów szybowych.

W 2020 roku zostało sporządzone i przekazane do Małopolskiego Urzędu Województwa Małopolskiego w Krakowie opracowanie pn. „Analiza ryzyka obejmująca ocenę zagrożeń dla jakości ujmowanej wody” dotyczące ujęć wody eksploatowanych przez „Dunajec” Sp. z o. o. Poniżej skan pisma potwierdzającego spełnienie wymogów formalnych.

Galeria

Pliki do pobrania