telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Ujęcia wody

Mieszkańcy Gminy Gródek nad Dunajcem zaopatrywani są w wodę ujmowaną z kilku ujęć wody podziemnej zlokalizowanych na terenie miejscowości: Rożnów, Bujne, Przydonica, Sienna oraz Tropie.

Głównym źródłem poboru wody dla całej gminy są ujęcia zlokalizowane w Rożnowie na prawym brzegu Dunajca poniżej zapory na zbiorniku Rożnowskim. Ujęcie to składa się z 7 otworów studziennych i 2 otworów szybowych.

W 2020 roku zostało sporządzone i przekazane do Małopolskiego Urzędu Województwa Małopolskiego w Krakowie opracowanie pn. „Analiza ryzyka obejmująca ocenę zagrożeń dla jakości ujmowanej wody” dotyczące ujęć wody eksploatowanych przez „Dunajec” Sp. z o. o. Poniżej skan pisma potwierdzającego spełnienie wymogów formalnych.

Galeria

Pliki do pobrania