telefon kontaktowy
18 441 62 28
BIURO OBSŁUGI
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
698 128 031
Rożnów

Usługi asenizacyjne

Usługi asenizacyjne

Szanowni Klienci, informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. wprowadza się nowy cennik usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
  • Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywana ciągnikiem z beczką asenizacyjną o pojemności 3m3 – 97,22 zł/netto tj. 105,00 zł brutto usługa
  • Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywana samochodem asenizacyjnym o pojemności 7m3 – 152,78 zł/netto, tj. 165,00 zł brutto usługa

Zarząd Spółki ,,Dunajec”

Pragniemy Państwu przedstawić atrakcyjną ofertę na profesjonalne usługi asenizacyjne świadczone przez Spółkę „Dunajec”. W zakres naszych usług wchodzą:

  • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  • Konserwacja i czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Udrażnianie i oczyszczanie kanalizacji

Spółka „Dunajec” dysponuje nowoczesnym, profesjonalnym i sprawdzonym sprzętem zakupionym ze środków unijnych. Posiadany sprzęt jest niezawodny i pozwala na szybkie oraz fachowe usługi w zakresie oczyszczania szamb zlokalizowanych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Nieczystości przewożone są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie naszej gminy, gdzie zostają poddane specjalistycznym procesom technologicznym oczyszczania ścieków. Wszystkie usługi wykonywane są zgodnie z normami, ponieważ dbałość o czystość otaczającego nas środowiska naturalnego jest dla nas priorytetem.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi…?

  • Nasza oferta jest atrakcyjna cenowo. Cena wywozu uzależniona jest od rzeczywistej ilości odebranych ścieków,
  • Dokładamy wszelkich starań aby dotrzeć do najtrudniej zlokalizowanych miejsc oraz w miarę potrzeb udoskonalamy swoje usługi, tak aby zadowolić każdego klienta,
  • Jesteśmy otwarci zarówno na dłuższą współpracę jak i jednorazowe zlecenia,
  • Jesteśmy elastyczni. Usługi wykonujemy nawet w dniu zgłoszenia a po wcześniejszym uzgodnieniu w późniejszych godzinach popołudniowych lub nawet w sobotę. Do każdego zgłoszenia podchodzimy indywidualnie dostosowując odpowiednio sprzęt oraz terminy realizacji,
  • Służymy pomocą i doradztwem w zakresie prawidłowego funkcjonowania i obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku wszystkich usług gwarantujemy sprawną i terminową realizację w konkurencyjnych cenach.

Wszelkie informacje dotyczące cen poszczególnych usług dostępne są tutaj <link> ,oraz udzielane są telefonicznie. W celu zamówienia usługi prosimy o kontakt na podane poniżej numery telefonów:

18 263 80 27 lub 694876338
 

INFORMACJA DLA POSIADACZY ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać dowody płacenia. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Spółka świadczy szeroki wachlarz usług asenizacyjnych wykorzystując przy tym samochód asenizacyjny o pojemności zbiornika 7 m³ oraz ciągnik z beczka asenizacyjną o pojemności 3 m³ .

Galeria