telefony kontaktowe
18 441 62 28
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
 
18 263 80 26
DZIAŁ TECHNICZNY
zgłoś awarię
695 230 705
GRÓDEK NAD DUNAJCEM
zgłoś awarię
693 128 031
Rożnów

Zarząd spółki

Prezes Zarządu „Dunajec” Sp. z o.o. – mgr inż. Rafał Iwański

Sposób reprezentacji podmiotu: Do reprezentowania Spółki na zewnątrz,  składania oświadczeń
i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Osoby zarządzające powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd wykonuje  wszelkie uprawnienia
w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.