Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

System zdalnego odczytu i zarządzania.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w celu poprawy poziomu świadczenia naszych usług w zakresie dostaw wody, do odczytów wskazań wodomierzy zostaje  wprowadzony  system zdalnego odczytu i zarządzania. Jego wdrożenie umożliwi automatyczne i szybkie pobieranie danych o stanie liczników bez konieczności wejścia naszych pracowników na teren nieruchomości. Wodomierze będą wyposażone w moduły radiowe umożliwiające zdalny przesył danych do odbiornika, w który wyposażony będzie inkasent. Proces ten znacznie przyspieszy i ułatwi pracę osób odpowiedzialnych za odczyt, szczególnie w miejscach gdzie liczniki ulokowane są w trudno dostępnych miejscach, bądź wewnątrz nieruchomości. System zdalnego odczytu na terenie objętym naszym działaniem będzie rozłożony w czasie i wdrażany sukcesywnie. W pierwszej kolejności planuje się objęcie nim mieszkańców miejscowości Gródek nad Dunajcem. Nowy system oferuje pełną wizualizację położenia liczników na mapie. Dzięki zdalnemu odczytowi pracownicy spółki będą w stanie poinformować Naszych odbiorców o ewentualnych wyciekach wody na instalacji wewnętrznej zalicznikowej. Pozwala on także na rzetelny bilans wody wtłoczonej w sieć wraz z wodą dostarczoną do odbiorców z precyzyjnym określeniem danego odstępu czasu. Ułatwia także bilansowanie wody w strefach, a co za tym idzie, usprawnia lokalizowanie wycieków lub też nieautoryzowanych poborów wody z ograniczeniem do danej strefy.