Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa 2 szt. pomp przeznaczonych do ścieków

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawa 2 szt. pomp przeznaczonych do ścieków surowych

Proszę o przesłanie oferty cenowej na dostarczenie pomp zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Pompa zatapialna przeznaczona do ścieków komunalnych i osadów. Konstrukcja hydrauliczna pomp powinna umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste;
 2. Wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji;
 3. Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal EN 1.4057;
 4. Komora uszczelnień pompy winna być zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny mineralnej i osadów z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny;
 5. Komora buforowa (olejowa) wypełniona olejem (np. parafinowym), nieszkodliwym dla środowiska w  przypadku powstania wycieku;
 6. Silnik pomp musi posiadać czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika;
 7. W komorze silnika musi być zabudowany czujnik przecieków współpracujący z układem sygnalizującym przeciek zgodnym z monitoringiem posiadanym przez Zamawiającego;
 8. Praca czujników termicznych i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym Zamawiającego;
 9. Silnik chłodzony przez opływające medium
 10. Temperatura medium Tmax=40oC
 11. Materiał: żeliwo
 12. Instalacja stacjonarna, „mokra” do opuszczenia po prowadnicach. Pompa dostosowana do prowadnic Zamawiającego.
 13. Pompa wyposażona w kolano wlotowe DN80
 14. Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty o podwyższonej odporności na zatykanie
 15. Silnik elektryczny: od 1,8kW do 2 kW, 4-biegunowy
 16. Obudowa pompy IP68
 17. Silnik oddzielony od części hydraulicznej za pomocą komory buforowej (olejowej).
 18. Prąd nominalny: między 4,60 – 4,80 A
 19. Kabel o długości min. 13 metrów
 20. Czujnik przecieku, czujnik przegrzania
 21. Monitorowanie pracy pompy oraz zdalne sterowanie pompą
 22. Montaż pompy kompatybilny z istniejącym połączeniem w przepompowni Zamawiającego. Aktualnie Zamawiający posiada zamontowane pomp GRUNDFOS model 968362660000750 typ SLV.80.80.11.450D. Oferowane pompy muszą być zgodne z połączeniami, minimalnymi wysokościami podnoszenia i  minimalną wydajnością z aktualnych pomp.
 23. Pompy wyposażone w przekaźnik do monitorowania czujników pompy montowany w szafach sterowniczych
 24. Pompy wyposażone w sterownik z funkcjami
  1. samoczynnego oczyszczania się pompy w chwili zatkania, automatyczne czyszczenie rurociągu tłocznego oraz przepompowni (automatyczne czyszczenie)
  2. z możliwością automatycznego sterowania zmiennością obrotową pomp.
  3. przekazywania informacji do zewnętrznego systemu sterowania używanego przez Zamawiającego
  4. automatycznej minimalizacją zużycia prądu przez pompy
  5. redukcją uderzeń hydraulicznych

Wykonawca dostarczy oraz uruchomi oferowane pompy na obiekcie Zamawiającego. Oferowany produkt musi być w pełni zgodny z systemem monitoringi oraz sterowania posiadanym przez Zamawiającego. Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne okablowanie lub inne produkty niezbędne do uruchomienia pomp na przepompowni Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać:

Ofertę proszę złożyć do dnia 21-08-2018r. do godziny 14.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres 33-318 Gródek nad Dunajcem 28

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@dunajec-grodek.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wyborze Państwa oferty.