Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zapytanie ofertowe- dostawa oleju napędowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

 

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.

Szczegóły zapytania:

Zapytanie ofertowe- olej napędowy

Załączniki:

10_ZP_2019_Zalaczniki edytowalne-1

Odpowiedź na zapytanie:

10_ZP_2019 – Odpowiedź na zapytanie

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty