Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Ogłoszenie o przetargu „Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla Spółki Dunajec”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”.

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej

dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.

Ogłoszenie przetargu:

Ogłoszenie dostawa armatury

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

9_ZP_2019_SIWZ_Dostawa armatur_6_03_2019

Załączniki edytowalne:

9_ZP_2019_Załączniki_edytowalne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Armatura